(Vietlish Events 2019) – (VPS2019) Thí sinh có tiếng nói bên trong ấn tượng nhất – Phạm Hữu Duy Khánh

Individual Awards 2 Vietlish.edu.vn

“Đối với tôi, thay đổi lớn nhất khi tham gia VPS là các kỹ năng quan trọng. Trước mỗi lần gặp phải một vấn đề nhạy cảm hoặc bị tranh luận trong xã hội, Khánh đã bỏ qua và không nghĩ nhiều về chúng. Nhưng cuộc thi VPS đã tạo cơ hội cho các thí sinh không chỉ cải thiện các kỹ năng mềm như phê bình và thuyết trình mà còn giúp chúng tôi có cái nhìn có trách nhiệm và quan tâm hơn đến các vấn đề xã hội.

Individual Awards 2 Vietlish.edu.vn
(Mr. Dustin & Duy Khánh)

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *