Khóa học  Chương trình  Phương pháp  Đội ngũ  FAQ  Đánh giá  Đăng ký

TỔNG QUAN KHÓA HỌC

Chương trình đào tạo tiếng Anh cho doanh nghiệp được thiết kế phù hợp với đặc thù và nhu cầu riêng cho từng lĩnh vực, ngành nghề. Học viên được học nhiều từ vựng chuyên ngành và các kỹ năng đặc biệt để giúp học viên giao tiếp tự tin và hiệu quả nơi công sở. 

 • ESL PRONUNCIATION (Khóa phát âm chuẩn IPA) 

Khóa học được thiết kế đầy đủ tất cả các kỹ năng nói, bao gồm phát âm chuẩn IPA, nhấn âm và ngữ điệu. Đồng thời học viên còn được làm quen với các điểm ngữ pháp và từ vựng cơ bản nhất trong giao tiếp hàng ngày. 

 • ESL COMMUNICATION (Khóa giao tiếp phản xạ) 

Nội dung khóa học bao gồm 78 chủ đề khác nhau từ tiếng Anh thương mại cho nhân viên văn phòng, chuyên ngành đến hội thoại thông thường. Các chủ đề bài học dành cho nhiều lĩnh vực bao gồm tiếng Anh phỏng vấn, công tác, trò chuyện với đồng nghiệp, tiếng Anh bán hàng tiếp thị, tiếng Anh ngành tài chính ngân hàng, dịch vụ, bảo hiểm sức khỏe, telesales, sản xuất, công nghệ thông tin,.. 

 • BUSINESS ENGLISH (Khóa tiếng Anh doanh nghiệp chuyên sâu) 

Khóa học tiếng Anh doanh nghiệp chuyên sâu giúp phát triển kỹ năng Anh trong những tình huống kinh doanh, như: hội họp, kỹ năng viết email, cách mô tả tiến trình công việc, viết những đề xuất, sắp xếp và thay đổi cuộc hẹn, thảo luận kinh tế và rất nhiều những đề tài kinh doanh khác.

 

Chi tiết chương trình học
13icon 69 Vietlish - Hệ Thống Trung Tâm Tiếng Anh Giao Tiếp Phản Xạ

Mã chương trình

13icon 70 Vietlish - Hệ Thống Trung Tâm Tiếng Anh Giao Tiếp Phản Xạ

Lộ trình 

13icon 71 Vietlish - Hệ Thống Trung Tâm Tiếng Anh Giao Tiếp Phản Xạ

Số giờ đào tạo/ tuần

13icon 73 Vietlish - Hệ Thống Trung Tâm Tiếng Anh Giao Tiếp Phản Xạ

Tiêu chuẩn đầu ra chương trình đào tạo

13icon 76 Vietlish - Hệ Thống Trung Tâm Tiếng Anh Giao Tiếp Phản Xạ

Ngôn ngữ sử dụng

13icon 77 Vietlish - Hệ Thống Trung Tâm Tiếng Anh Giao Tiếp Phản Xạ

Địa điểm hoặc hình thức

13icon 78 Vietlish - Hệ Thống Trung Tâm Tiếng Anh Giao Tiếp Phản Xạ

Số lượng học viên

13icon 80 Vietlish - Hệ Thống Trung Tâm Tiếng Anh Giao Tiếp Phản Xạ

Phương pháp giảng dạy trọng tâm

13icon 81 Vietlish - Hệ Thống Trung Tâm Tiếng Anh Giao Tiếp Phản Xạ

Mức học phí

Vietlish for Business

 1. ESL Pronunciation

 2. ESL Communication 

 3. Business English 

4,5 giờ (90 phút/ bài học)

Khung tham chiếu trình độ ngôn ngữ chung của Châu Âu (CEFR)

100% tiếng Anh (chỉ sử dụng tiếng Việt bổ trợ ở các lớp cơ bản và nền tảng)

 • In-center: Hệ thống Trung tâm Giao Tiếp Phản xạ VIETLISH

 • Online: Vietlish.io

1 học viên/lớp

70/30 hoặc 80/20

 • 300.000 – 350.000 VNĐ/giờ

 • 8.100.000 – 37.800.000 VNĐ/khóa

TỔNG QUAN KHÓA HỌC

Chương trình đào tạo tiếng Anh cho doanh nghiệp được thiết kế phù hợp với đặc thù và nhu cầu riêng cho từng lĩnh vực, ngành nghề. Học viên được học nhiều từ vựng chuyên ngành và các kỹ năng đặc biệt để giúp học viên giao tiếp tự tin và hiệu quả nơi công sở. 

 • ESL PRONUNCIATION (Khóa phát âm chuẩn IPA) 

Khóa học được thiết kế đầy đủ tất cả các kỹ năng nói, bao gồm phát âm chuẩn IPA, nhấn âm và ngữ điệu. Đồng thời học viên còn được làm quen với các điểm ngữ pháp và từ vựng cơ bản nhất trong giao tiếp hàng ngày. 

 • ESL COMMUNICATION (Khóa giao tiếp phản xạ) 

Nội dung khóa học bao gồm 78 chủ đề khác nhau từ tiếng Anh thương mại cho nhân viên văn phòng, chuyên ngành đến hội thoại thông thường. Các chủ đề bài học dành cho nhiều lĩnh vực bao gồm tiếng Anh phỏng vấn, công tác, trò chuyện với đồng nghiệp, tiếng Anh bán hàng tiếp thị, tiếng Anh ngành tài chính ngân hàng, dịch vụ, bảo hiểm sức khỏe, telesales, sản xuất, công nghệ thông tin,.. 

 • BUSINESS ENGLISH (Khóa tiếng Anh doanh nghiệp chuyên sâu) 

Khóa học tiếng Anh doanh nghiệp chuyên sâu giúp phát triển kỹ năng Anh trong những tình huống kinh doanh, như: hội họp, kỹ năng viết email, cách mô tả tiến trình công việc, viết những đề xuất, sắp xếp và thay đổi cuộc hẹn, thảo luận kinh tế và rất nhiều những đề tài kinh doanh khác.

 

Vietlish for Business

 1. ESL Pronunciation

 2. ESL Communication 

 3. Business English 

4,5 giờ (90 phút/ bài học)

Khung tham chiếu trình độ ngôn ngữ chung của Châu Âu (CEFR)

100% tiếng Anh (chỉ sử dụng tiếng Việt bổ trợ ở các lớp cơ bản và nền tảng)

 • In-center: Hệ thống Trung tâm Giao Tiếp Phản xạ VIETLISH

 • Online: Vietlish.io

1 học viên/lớp

 • 300.000 – 350.000 VNĐ/giờ

 • 8.100.000 – 37.800.000 VNĐ/khóa

ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC

LỘ TRÌNH HỌC

Vietlish Business ESL Pronunciation 1 Vietlish - Hệ Thống Trung Tâm Tiếng Anh Giao Tiếp Phản Xạ

ESL Pronunciation 

Khóa học được thiết kế đầy đủ tất cả các kỹ năng nói, bao gồm phát âm chuẩn IPA, nhấn âm và ngữ điệu.

Tìm hiểu thêm
79ec77d26ec5ab9bf2d4 Vietlish - Hệ Thống Trung Tâm Tiếng Anh Giao Tiếp Phản Xạ

ESL Communication

Khóa học tiếng Anh doanh nghiệp bao gồm tiếng Anh thương mại cho nhân viên văn phòng, chuyên ngành đến hội thoại thông thường.

Tìm hiểu thêm
Vietlish Business Business Intensive Vietlish - Hệ Thống Trung Tâm Tiếng Anh Giao Tiếp Phản Xạ

Business Intensive 

Khóa học tiếng Anh chuyên sâu giúp người học tự tin và làm chủ giao tiếp, thuyết trình, tranh luận và làm việc hiệu quả nơi công sở. 

Tìm hiểu thêm

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Bài bản, khoa học và tích hợp

CHUONG TRINH DAO TAO 82 Vietlish - Hệ Thống Trung Tâm Tiếng Anh Giao Tiếp Phản Xạ

Lớp phát âm

Phát âm chuẩn IPA và rèn luyện giọng tự nhiên tiếng Anh.
CHUONG TRINH DAO TAO 83 Vietlish - Hệ Thống Trung Tâm Tiếng Anh Giao Tiếp Phản Xạ

Lớp kiến thức nền

Tạo kiến thức nền tảng vững chăc
CHUONG TRINH DAO TAO 84 Vietlish - Hệ Thống Trung Tâm Tiếng Anh Giao Tiếp Phản Xạ

Lớp thực hành ứng dụng

Ứng dụng tiếng Anh vào các tình huống thực tế.
CHUONG TRINH DAO TAO 85 Vietlish - Hệ Thống Trung Tâm Tiếng Anh Giao Tiếp Phản Xạ

Lớp thảo luận

Phát triển kỹ năng đàm thoại và sử dụng ngôn ngữ tự nhiên với hơn 300 chủ đề công việc, đời sống được cập nhật thường xuyên.
CHUONG TRINH DAO TAO 86 Vietlish - Hệ Thống Trung Tâm Tiếng Anh Giao Tiếp Phản Xạ

Lớp bổ trợ phát triển

Các hoạt động bổ trợ phát triển từng kỹ năng: nghe, nói, đọc, viết.
CHUONG TRINH DAO TAO 87 Vietlish - Hệ Thống Trung Tâm Tiếng Anh Giao Tiếp Phản Xạ

Lớp thuyết trình tiếng Anh

Phát triển kỹ năng thuyết trình bằng tiếng Anh với các chủ đề đa dạng.
CHUONG TRINH DAO TAO 88 Vietlish - Hệ Thống Trung Tâm Tiếng Anh Giao Tiếp Phản Xạ

Lớp phản biện - tranh luận tiếng Anh

Tranh luận bằng tiếng Anh trong hơn 100 chủ đề thực tế.
CHUONG TRINH DAO TAO 89 Vietlish - Hệ Thống Trung Tâm Tiếng Anh Giao Tiếp Phản Xạ

Lớp Public Speaking

Nói tiếng Anh trước công chúng không còn là nỗi sợ..
CHUONG TRINH DAO TAO 90 Vietlish - Hệ Thống Trung Tâm Tiếng Anh Giao Tiếp Phản Xạ

Các lớp học thuật bổ trợ thông tin

IELTS, TOEIC, hoặc cho các mục đích học thuật khác.
CHUONG TRINH DAO TAO 91 Vietlish - Hệ Thống Trung Tâm Tiếng Anh Giao Tiếp Phản Xạ

Tham gia Vietlish Talk

Tham gia hoặc đăng ký diễn thuyết, phiên thảo luận bằng tiếng Anh về nhiều lĩnh vực nhằm nuôi dưỡng sự học, nguồn cảm hứng và những điều phát triển bản thân, đồng thời kích thích các cuộc đối thoại giữa những người tham gia trong buổi sự kiện.

PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY

ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN

Luôn tận tâm vì học viên

NHAN SU 41 Vietlish - Hệ Thống Trung Tâm Tiếng Anh Giao Tiếp Phản Xạ

Đội ngũ giảng viên sở hữu trình độ IELTS 7.0+, TOEFL 190+ hoặc TOEIC 800+ và chứng chỉ giảng dạy TESOL, cùng hơn 5 năm kinh nghiệm công tác giảng dạy tiếng Anh chuyên ngành cho các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp.

Và bằng việc chuyển đổi số thành công nền tảng học trực tuyến – tương tác 1 thầy 1 trò của Vietlish.io, hàng ngàn giảng viên bản xứ và người nước ngoài có đầy đủ năng lực và chứng chỉ sư phạm Quốc tế đã có cơ hội tiếp cận thị trường giáo dục Việt Nam và truyền tải những trải nghiệm và kiến thức cho người học. Qua đó, việc trao đổi và tiếp nhận văn hóa toàn cầu dễ dàng hơn, giúp người học tự tin và từng bước chinh phục, mở rộng cơ hội cho con đường học vấn và nấc thang sự nghiệp bằng kỹ năng giao tiếp tiếng Anh thành thạo. 

FAQ - NHỮNG CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

1. Tôi hoặc con tôi chưa học qua tiếng Anh giao tiếp, hoặc mất gốc, liệu tôi hoặc con tôi có thể bắt đầu lại từ đầu không?

Đúng vậy, chúng tôi dạy từ người mới bắt đầu hoặc mất gốc hoàn toàn và giúp họ lên đến trình độ nâng cao. Bạn không cần phải lo lắng về trình độ hiện tại của bạn.

2. Chính sách hủy khóa học là gì?

Chúng tôi mời tất cả học viên mới tham quan và trải nghiệm một buổi học miễn phí. Chúng tôi không có chính sách hủy khóa học hay hoàn học phí sau khi đăng ký và đóng học phí.

3. Múi giờ của lớp học - các lớp học của chúng tôi bắt đầu lúc mấy giờ?

Chúng tôi dạy từ thứ Hai đến Chủ nhật theo múi giờ địa phương của bạn. Bạn có thể kiểm tra lịch trình và chỉ định cho mình một thời gian phù hợp nhất với bạn.

4. Độ tuổi tối thiểu cho các khóa học trực tuyến là bao nhiêu?

Các khóa học của chúng tôi hướng đến đối tượng chính là học sinh - sinh viên và người đi làm bận rộn. 

UIvietlish 10 Vietlish - Hệ Thống Trung Tâm Tiếng Anh Giao Tiếp Phản Xạ

LỚP HỌC TRỰC TUYẾN (ONLINE)

Lớp học trực tuyến

Các khoá học và lớp học trực tuyến tại VIETLISH được xây dựng chuyên biệt dành cho từng nhóm đối tượng, đặc biệt là sinh viên, người đi làm và đi học bận rộn, giúp học viên tiếp cận phương pháp học Anh ngữ khoa học và bài bản bậc nhất theo đúng phương châm: Giao tiếp tiếng Anh như một văn hóa thứ 2 trong cuộc sống và công việc tại Việt Nam.
UIvl 10 Vietlish - Hệ Thống Trung Tâm Tiếng Anh Giao Tiếp Phản Xạ

GIAO TIẾP PHẢN XẠ

Giao tiếp // Thuyết trình // Phản biện

VIETLISH là trung tâm Anh ngữ giao tiếp phản xạ đầu tiên tích hợp hơn 21 lớp học giúp học viên phát triển toàn diện kỹ năng sử dụng tiếng Anh như Thuyết trình tiếng Anh (English Presentation), Tranh luận – phản biện tiếng Anh (English Debate) vào giảng dạy cùng với môi trường học và thực hành 100% tiếng Anh. Phương pháp học ứng dụng ngôn ngữ, mang tính tương tác và trải nghiệm cao.

UIvl 12 Vietlish - Hệ Thống Trung Tâm Tiếng Anh Giao Tiếp Phản Xạ

TIẾNG ANH THIẾU NIÊN

Giao tiếp // Thuyết trình // Phản biện

Tự tin và làm chủ giao tiếp, thuyết trình, tranh luận tiến bước trên con đường học vấn với chuỗi các khóa học tiếng Anh giao tiếp theo phương pháp hiện đại, sáng tạo và độc quyền từ VIETLISH.

UIvl 11 Vietlish - Hệ Thống Trung Tâm Tiếng Anh Giao Tiếp Phản Xạ

Tiếng Anh Sinh Viên - Người Đi Làm

Học nhanh // Tăng cường vốn từ 

Áp dụng phương pháp tổng hợp thực hành ứng dụng luyện tập cùng giáo viên Việt Nam và giáo viên bản ngữ; cùng với cách học sâu, học chủ động, giúp học viên tiếp thu và ghi nhớ kiến thức một cách tự nhiên. Trong suốt quá trình học viên có 6 khóa học từ cơ bản cho đến nâng cao. Học viên sẽ được kiểm tra và đánh giá năng lực trước khi được xếp lớp phù hợp với trình độ của mình. .

UIvl 15 Vietlish - Hệ Thống Trung Tâm Tiếng Anh Giao Tiếp Phản Xạ

Tiếng Anh Doanh Nghiệp

Giao tiếp // Đàm phán // Thuyết trình 

Tự tin và làm chủ giao tiếp, thuyết trình, tranh luận và làm việc hiệu quả nơi công sở, tiếp bước trên con đường học vấn và nâng tầm sự nghiệp với chuỗi các khóa học tiếng Anh giao tiếp theo phương pháp hiện đại, sáng tạo và độc quyền từ VIETLISH.

UIvl 14 Vietlish - Hệ Thống Trung Tâm Tiếng Anh Giao Tiếp Phản Xạ

Thuyết Trình - Nói Trước Công Chúng

Giao tiếp // Thuyết trình // Phản biện

Học viên phát triển toàn diện kĩ năng sử dụng tiếng Anh như Thuyết trình tiếng Anh (English Presentation), Tranh luận – phản biện tiếng Anh (English Debate)

UIvl 16 Vietlish - Hệ Thống Trung Tâm Tiếng Anh Giao Tiếp Phản Xạ

Tiếng Anh Cho Dân IT

Tăng cường vốn từ // Ví dụ thực tế 

VIETLISH hiểu rằng dân Công nghệ thông tin luôn bận rộn nhưng hãy để sự bận rộn ấy mang lại giá trị cho bạn! “Tạm xa” những đoạn code khô khan để hòa mình vào không gian học Anh ngữ sáng tạo!

UIvl 17 Vietlish - Hệ Thống Trung Tâm Tiếng Anh Giao Tiếp Phản Xạ

Tiếng Anh Xuất Nhập Khẩu

Giao tiếp // Đàm phán // Hợp đồng

Bạn muốn theo nghề xuất nhập khẩu ngoài việc học nghiệp vụ kỹ năng thì ngoại ngữ rất quan trọng. Tự tin và làm chủ tiếng Anh giao tiếp, thuyết trình, tranh luận và làm việc hiệu quả nơi công sở đóng vai trò then chốt trong công việc xuất nhập khẩu.

UIvl 13 Vietlish - Hệ Thống Trung Tâm Tiếng Anh Giao Tiếp Phản Xạ

Đào Tạo Theo Nhu Cầu

Tập trung // Linh hoạt

Khoá học được thiết kế phù hợp với các trình độ và mong muốn của học viên đảm bảo sự tiến bộ vượt bậc về giao tiếp tiếng Anh phản xạ trong thời gian phù hợp ngắn nhất.

5. Tôi có thể theo dõi sự tiến bộ của mình hoặc con tôi bằng cách nào?

Tất cả các bài học và buổi thực hành được ghi hình hoặc tự động ghi lại. Chúng tôi khuyến khích học viên xem các bản ghi âm và chia sẻ phản hồi của mình. Học viên cũng có thể viết email cho giáo viên để nghe thêm về quá trình học.

6. Tôi có cần mua thiết bị đặc biệt cho các khóa học không?

Tất cả những gì bạn cần là một máy tính hoạt động có kết nối Internet và bạn đã sẵn sàng trước khi lớp học bắt đầu. Chúng tôi làm việc với hệ điều hành windows và Mac. Để biết thêm thông tin về các yêu cầu khóa học cụ thể

Hãy nhấp vào đây.

7. Chi phí bao nhiêu?

HỌC PHÍ

VIETLISH đảm bảo phương pháp và môi trường học của chúng tôi mang lại hiệu quả. Nếu bạn học theo hướng dẫn của chúng tôi nhưng không đạt trình độ mong muốn, chúng tôi sẵn lòng hoàn trả học phí.

HINH GIUA 67 Vietlish - Hệ Thống Trung Tâm Tiếng Anh Giao Tiếp Phản Xạ
8. Tôi có thể trả góp không?

Đúng. Bạn có thể trả góp hàng tháng tối đa 12 lần (không lãi suất). Để biết thêm thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ với trung tâm dịch vụ khách hàng của chúng tôi.

9. Thời gian học thử hoặc trải nghiệm khóa học bao gồm những gì?

Bạn sẽ được hỗ trợ tham quan và trải nghiệm đối đa là 3 lớp học khác nhau ở Vietlish.io trong thời gian dùng thử là 7 ngày.

10. Điều gì xảy ra nếu tôi không muốn tiếp tục sau thời gian trải nghiệm hoặc học thử?

Bạn có thể gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ customercare@vietlish.io hoặc gọi cho chúng tôi theo số: +84 353 970 079 trước khi kết thúc thời gian dùng thử 7 ngày và chúng tôi sẽ hoàn lại tiền cho bạn.

11. Tôi có cần cho bạn biết nếu tôi muốn tiếp tục khóa học sau thời gian trải nghiệm hoặc học thử không?

Không. Sau thời gian dùng trải nghiệm 7 ngày, chỉ cần hiển thị cho bài học tiếp theo và phần còn lại của khoản thanh toán sẽ tự động bị tính phí.

KHÁCH HÀNG VÀ ĐỐI TÁC

Giá trị lớn nhất của công ty chính là “Sự hài lòng của khách hàng”, và tài sản lớn nhất chính là “đội ngũ nhân sự cùng giảng viên đã làm nên thương hiệu Vietlish”. Luôn tận tâm vì khách hàng, đối tác và cũng vì chính mình.

Tìm hiểu thêm

Mình học lớp Basic ở Vietlish Co-spaces cũng gần 6 tháng rồi. Hiện tại tiếng Anh của mình của thiện rất niều. Phát âm chuẩn hơn, tự tin hơn trong giao tiếp. Trước đây mình rất ngại nói vì mình sợ nói sai sẽ bị người khác cười. Khi học với các bạn cùng trình độ với mình, mình đã không còn cảm thấy tự ti nữa.

Lớp học thân thiện, huấn luyện viên nhiệt tình, năng động, đội ngũ chăm sóc khách hàng rất quan tâm đến mình.

Với 6 học viên trong một lớp, mình cảm thấy rất hài lòng vì có thể dễ dàng trao đổi và thảo luận với các bạn và huấn luyện viên. Huấn luyện viên rất nhiệt tình và sẵn sàng trả lời những thắc mắc cũng như giúp đỡ và hướng dẫn mình trong quá trình học tập

Ở Vietlish minh gặp gỡ giao tiếp với các bạn huấn luyện viên các nước. Các bạn huấn luyện viên tận tình, vui vẻ, cảm giác thoải mái. Đặc biệt lúc nào cũng sẵn lòng giúp đỡ mình giao tiếp tốt hơn.

Mới ngày đầu đi test chưa biết gì, mình rất sợ nói. Trong khoảng thời gian học ở đây thì mình đã tự tin hơn hẳn. Gặp Tây thì có thể bắt chuyện, môi trường học tập năng động, tiếp xúc được với văn hóa nhiều nước.

Vietlish luôn tạo cho mình một môi trường học tập tiếng Anh vô cùng thoải mái, mình được tự do chia sẻ những câu chuyện đơn giảng hằng ngày và có thêm nhiều kiến thức mới. Chưa hết đâu, mình còn được lắng nghe kinh nghiệm của các bạn đến từ nhiều nước khác nhau nữa đó.

ĐĂNG KÝ  Sử dụng nội dung ở trang này và dịch vụ tại Tổ hợp Công nghệ Giáo dục Vietlish có nghĩa là bạn đồng ý với Thỏa thuận sử dụngChính sách bảo mật của chúng tôi.

  TIÊN PHONG TRONG  GIAO TIẾP PHẢN XẠ

  6

  NĂM KINH NGHIỆM

  giảng dạy tiếng anh

  200

  GIẢNG VIÊN

  đến từ các nền văn hoá trên thế giới

  11

  CHƯƠNG TRÌNH HỌC

  phục vụ mọi nhu cầu của học viên

  5.000

  học viên

  đã và đang theo học tại VIETLISH