(Vietlish News 2019) Vietlish Co-Spaces Trở Thành Top100 Thương Hiệu Tín Nhiệm 2019

VIETLISH CO-SPACES TRỞ THÀNH TOP100 THƯƠNG HIỆU TÍN NHIỆM 2019

Top 100 Vietnam Brands honored in “Trust & Use” Awards 2019

Mọi thành công hay bước ngoặt trong sự nghiệp đều phải có sự trả giá và đánh đổi rất lớn. Nếu ta không nổ lực để đạt được, không tự mình dành lấy thì không ai có thể làm điều đó thay mình cả!

Và mọi sự nổ lực đều sẽ nhận được một thành quả xứng đáng, chỉ cần có niềm tin và đủ sự kiên định với mục tiêu trên con đường khởi nghiệp!

Thay mặt Vietlish, cảm ơn tất cả những con người đã nổ lực, cống hiến và làm việc tận trung cùng Vietlish suốt 2 năm vừa qua!

Thanks for everything, for being a part of Vietlish Co-spaces startup journey!IMG 5830 Vietlish.edu.vn

IMG 2897 Vietlish.edu.vn IMG 2898 Vietlish.edu.vn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *