(Vietlish Events 2019) – (VPS 2019) Thí Sinh Hùng Biện Xuất Sắc Nhất – Trịnh Hải Đăng

Individual Awards 4 Vietlish - Hệ Thống Trung Tâm Tiếng Anh Giao Tiếp Phản Xạ

Trịnh Hải Đăng, hiện là sinh viên năm nhất trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn. Hải Đăng, một người mù tiếng anh từ không biết chia những thì cơ bản, thì nay bạn mạnh mẽ bước ra, tham gia cuộc thi. Bạn đã thay đổi tư duy, thay đổi chính bản thân mình. Và bạn đã chia sẻ ra lòng mình, hành trình bạn đi và đó là một kỷ niệm tuyệt vời thời sinh viên. Xuất sắc vượt qua 18 thí sinh Hải Đăng đoạt được giải thí sinh hùng biện xuất sắc nhất.

Individual Awards 4 Vietlish - Hệ Thống Trung Tâm Tiếng Anh Giao Tiếp Phản Xạ

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *