THÔNG TIN NHÀ TRƯỜNG

1. VIETLISH D5, Q. Bình Thạnh

– Quyết định thành lập trung tâm

– Cấp phép tổ chức đào tạo

– Quyết định công nhận Giám đốc Trung tâm

2. VIETLISH Đường số 9, TP Thủ Đức

– Quyết định thành lập trung tâm

– Cấp phép tổ chức đào tạo

– Quyết định công nhận Giám đốc Trung tâm