TẠI SAO CHỌN VIETLISH

Đối với VIETLISH, con người là tài sản quan trọng nhất.

VIETLISH luôn quan tâm và chú trọng về quá trình học tập và phát triển của mỗi nhân viên. Đội ngũ nhân viên tại VIETLISH có lộ trình huấn luyện chuyên nghiệp và không ngừng được nâng cao cả về kiến thức chuyên môn lẫn kỹ năng mềm.

Hãy cùng VIETLISH KHAI PHÁ TIỀM NĂNG và BỨC PHÁ GIỚI HẠN của bạn!

TAI SAO CHON VL 136 Vietlish.edu.vn

MÔ HÌNH QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC

8 nguyên tắc quản trị nhân văn tại VIETLISH

Mô hình quản trị nguồn nhân lực của VIETLISH là mô hình quản trị nhân văn, tức là quản trị lấy con người làm trung tâm, tập trung vào việc tạo ra cho toàn thể nhân viên bốn cơ hội: một là cơ hội được kiếm tiền, hai là cơ hội được làm việc, ba là cơ hội để trưởng thành và bốn là cơ hội để phát triển.

Chính Sách Đãi Ngộ
Quy Trình
Môi Trường Làm Việc
Giải Trí
Thực Tế
Trưởng Thành
Công Nhân
Giàu Có