3 bài hát tiếng Anh “cực dễ” dành cho trẻ 5 tuổi

Trẻ mới làm quen với tiếng Anh cần được khơi gợi hứng thú học tập. Mà những bài hát tiếng Anh cho bé 5 tuổi chắc chắn sẽ giúp con vui học mỗi ngày.

Mẹ đừng nên bỏ qua các bài hát tiếng Anh cho con dưới đây nhé.

Đặc biệt để tận dụng việc học tiếbg Anh qua bài hát, mẹ nên ghi lại một vài lưu ý sau:

-Con ở trình độ cơ bản, nên chọn bài hát theo chủ đề: hoa quả, màu sắc, số đếm, gia đình,…

– Cấu trúc câu và từ vựng trong bài hát nên là câu từ ngắn gọn, lặp lại nhiều lầm

– Với 1 chủ đề từ vựng có thể học qua nhiều bài hát khác nhau. Giúp con học hứng thú hơn

– Cùng con ôn lại từ vựng, mẫu câu sau mỗi bài hát.

1. Bài hát tiếng Anh: Five little ducks.

https://www.youtube.com/watch?v=-ccCPcujnys&t=6sLyricsFive little ducks went out one day
Over the hill and far away
Mother duck said, “Quack, quack, quack, quack”
But only four little ducks came back

One, two, three, four

Four little ducks went out one day
Over the hill and far away
Mother duck said, “Quack, quack, quack, quack”
But only three little ducks came backOne, two, threeThree little ducks went out one day
Over the hill and far away
Mother duck said, “Quack, quack, quack, quack”
But only two little ducks came backOne, twoTwo little ducks went out one day
Over the hill and far away
Mother duck said, “Quack, quack, quack, quack”
But only one little duck came backOneOne little duck went out one day
Over the hill and far away
Mother duck said, “Quack, quack, quack, quack”
But none of the five little ducks came backSad mother duck went out one day
Over the hill and far away
Mother duck said, “Quack, quack, quack, quack”
And all of five little ducks came backFive little ducks went out to play
Over the hill and far away
Mother duck said, “Quack, quack, quack, quack”
And all of the five little ducks came back!

2. Bài hát tiếng Anh:Who Took The Cookie?

https://www.youtube.com/watch?v=OzKY5YHnOTgLyrics

Who took the cookie from the cookie jar?
Panda took the cookie from the cookie jar
Who, me?
Yes, you!
Not me!
Then who?Rabbit!

Who took the cookie from the cookie jar?
Rabbit took the cookie from the cookie jar
Who, me?
Yes, you!
Not me!
Then who?Bear!

Who took the cookie from the cookie jar?
Bear took the cookie from the cookie jar
Who, me?
Yes, you!
Not me!
Then who?Penguin!

Who took the cookie from the cookie jar?
Penguin took the cookie from the cookie jar
Who, me?
Yes, you!
Not me!
Then who?Kangaroo!

Who took the cookie from the cookie jar?
Kangaroo took the cookie from the cookie jar
Who, me?
Yes, you!Okay, okay… I took the cookie
I took the cookie from the cookie jar
The yummy, yummy cookie from the cookie jar
Are you hungry?
Uh-huh
Let’s share!
Okay!Who wants some cookie?
I do! Me, me, me!
Cookie, please!
Here you go!
Thank you
I want some cookie!
Thank you

3. Bài hát tiếng Anh cho bé 5 tuổi: Rock Scissors Paper?

Lời bài hát

Rock, scissors, paper.
Rock, scissors, paper.
One, two, three.
Play with me.
Right hand PAPER!
Left hand PAPER!
It’s a butterfly!

Rock, scissors, paper.
Rock, scissors, paper.
One, two, three.
Play with me.
Right hand ROCK!
Left hand SCISSORS!
It’s a snail!

Rock, scissors, paper.
Rock, scissors, paper.
One, two, three.
Play with me.
Right hand SCISSORS!
Left hand SCISSORS!
It’s a crab!

Rock, scissors, paper.
Rock, scissors, paper.
One, two, three.
Play with me.
Right hand PAPER!
Left hand PAPER!
Oh no! It’s a lion!

Nguồn: Alisa